Doelstelling

_________________________________________________________________

Onze doelstelling is om de onrechtmatigheden van het huidige terminale monetaire systeem aan het licht te brengen, en het implementeren van een duurzame economie door het adopteren van ¨ Mathematically Perfected Economy ™¨. Kortweg MPE genoemd. Laat je niet afschrikken door de ™ ¨Trade Mark¨

In ons onderzoek naar de werking van het huidige monetaire systeem zijn we uiteindelijk maar een model tegengekomen dat oplossingen biedt voor alle categorische fouten binnen het bestaande systeem. Dit model is genaamd ¨Mathematically Perfected Economy™, (MPE™ )¨ door Mike Montagne (de originele auteur sinds 1968).  MPE™, zal de basis zijn voor de meeste van onze publicaties.

Audio Files with Mike Montagne — founder, PEOPLE For Mathematically Perfected Economy™, author/engineer of mathematically perfected economy™ (1979)

Het terminale aspect is geen kwestie van opinie maar de uitkomst van een rekensom.

___________________________________________________________________

Systematisch falen omdat gefalsificeerde schulden exponentioneel en onomkeerbaar blijven groeien door onrechtmatige rente in het huidige en daardoor terminale geldsysteem.

Geoptimaliseerde balans van de geldcirculatie t.o.v. de economie in Mathematically Perfected Economy.

___________________________________________________________________

WAT IS ¨MATHEMATICALLY PERFECTED ECONOMY™¨ ?

Kortweg: eliminatie van rente, en een terugbetaal schema van alleen de hoofdsom aan de hand van afschrijving/consumptie van het onderliggende onderpand.

Wiskundig Geperfectioneerde Economie is een valuta die niet onderworpen is aan rente, bestaande uit een schuldfinanciering van alle toegestane ondernemingen, betaald door elke debiteur zoals ze verbruiken van het aan de schuld gerelateerde onderpand.

Er is geen inflatie of deflatie, omdat de valuta in omloop (geldcirculatie) altijd in balans is met de (resterende) waarde van de bestaande onderpanden over dat deel van de economie dat wordt ondersteund door die circulatie van de valuta.

Noch de waarde van de valuta of goederen en diensten worden veranderd door aanpassingen in de verhoudingen van circulatie ten opzichte van goederen of diensten. De valuta is altijd consistent in kwantiteit met de resterende waarde van de verschuldigde activa die bestaan, en waarvoor de valuta in circulatie was gebracht. Hierdoor verkrijgt de valuta zijn gelijkblijvende waarde/koopkracht.

Het (resterende) geld in omloop is altijd voldoende om de schuld af te betalen. Verdere productie wordt dus niet belemmerd door een gebrekkige geld circulatie doordat zoals nu het geval is er meer moet worden terugbetaald dan er in circulatie is gebracht (door de factor rente) om de productie te financieren. In Wiskundig Geperfectioneerde Economie worden ¨schulden¨ niet vermenigvuldigd door rente ten opzichte van de resterende waarde van de activa.

HET HUIDIGE SYSTEEM IS TERMINAAL

Om gefalsificeerde schuld (geldcreatie door een vermeend banksysteem) te kunnen betalen in het huidige monetaire systeem (Schuld = Hoofdsom + Rente) die dus groter is dan de resterende circulatie veroorzaakt een onomkeerbare cyclus van voortdurend lenen tegen rente en daardoor onomkeerbare vermenigvuldiging van deze schulden. Om een vitale circulatie van geld in omloop te kunnen handhaven moet men dus minstens opnieuw zoveel lenen als men heeft betaald uit de oorspronkelijke geldcirculatie. Dit terminale proces veroorzaakt uiteindelijk onoplosbare schulden problematiek waarvan we het bewijs nu overal om ons heen zien. Op de website van http://www.perfecteconomy.com kun je nog steeds de spreadsheets downloaden die door Mike in 1983-84 zijn gemaakt en voorgelegd aan de Reagan Administratie waavan de uitkomst was dat we rond 2010 in de terminale fase zouden belanden. Waarvan akte!

In Wiskundig Geperfectioneerde Economie worden noch productie noch consumptie belemmerd door het opleggen van additionele kosten (rente). Van belang is dat we een valuta circulatie beschikbaar stellen voor de productie die geen belemmeringen, beperkingen, of andere onrechtvaardigheden oplegd. Productie en ondernemen worden volledig ondersteund door een liquide, waardevaste, en efficiënte valuta.

Wiskundig Geperfectioneerde Economie is niet meer dan een enkelvoudige recept, voor het elimineren van onrechtvaardige interventie en exploitatie van onze onderlinge betalingsbeloftes

Te ingewikkeld? Een simpel (lineair) voorbeeld. MPE financiert een huis met een vrije marktwaarde van Euro 100,000.- en een verwachte levensduur van 100 jaar tegen Euro 1,000 aflossing per jaar, oftewel Euro 83,33 per maand. Na 100 jaar is het huis afgeschreven en de geleende som van 100,000 volledig terugbetaald. De 100,000 wordt terugebetaald per afschrijving onderpand en uit circulatie genomen en is het eigendom van niemand meer. Heeft het huis op dat moment nog een restwaarde wordt er eenvoudigweg doorgefinancieerd. Grond wordt niet in de financiering meegenomen omdat grond over het algemeen niet afschrijft. Grond speculatie/bezit is dan ook niet aan de orde in een pure MPE omgeving, maar ieder land/bevolking is vrij om dit en andere zaken op eigen wijze (democratisch) te implementeren.

MPE Kort samengevat:

 • Geen rente en geen private (geldscheppende) (centrale) banken meer.
 • Een landelijke nutsinstelling/accountants kantoor (de Gemeenschappelijk Monetaire Infrastructuur)
 • De rekenkundige/boekhoudkundige relatie van 1:1:1 tussen a) Geld in omloop (Circulatie), b) (Rest) Waarde Vertegenwoordigt onderpand, en c) Resterende Aflossings Verplichting.

De concrete voordelen hiervan: Geen monetaire inflatie of deflatie, geen mogelijkheid tot systematische manipulatie van ons geld en eigendommen, en geen onoplosbare schuldenbergen die zichzelf (exponentioneel) blijven vermenigvuldigen door rente.

Implementatie. Implementatie is simpel en in verhouding tegen geringe kosten. Hoe? We verrekenen alle betaalde rente tegen de nog uitstaande gevalsificeerde hoofdsommen. Hierdoor zijn meteen veel mensen schuldenvrij. We financieren alles onder de MPE voorwaarden en laten dit opnemen in ONZE grondwet aan de hand van het mandaat voor implementatie & naleving van MPE & ACR. Dit vormt de basis voor een houdbare economie en niet de pseudo vrije markt die men nu economie noemt. Een wereldwijd voorstel voor MPE en algehele naleving daarvan staat online ter ondertekening teneinde een einde te maken aan de wereldwijde exploitatie van ONS geld door het bankensysteem. http://www.perfectedeconomy.org

Software applicatie in IT Omgeving. Het is een IT omgeving waarin de MPE money management regels worden geimplementeerd (gebeurt nu ook al). Alles wordt daar bijgehouden. Je salaris komt binnen, betalingen worden gedaan, kredietwaardigheid gecontroleerd, etc. Hoe we de valuta noemen is niet zo relevant. We kunnen met de naam Euro doorgaan maar dan implementatie op Europees niveau. Scheelt wellicht in de kosten van implementatie alhoewel die relatief gering zijn. We kunnen online onze boekhouding/rekening controleren en bijhouden.

Niemand houdt van verandering, en al zeker niet als het geld betreft, maar..er verandert practisch gezien niet veel t.o.v. het huidige systeem. Je hebt nog steeds je account met je geld daarop, maar we zijn ongeveer 12x meer liquide (meer koopkracht). Geen inflatie/deflatie, geen onomkeerbare vermenigvuldiging van schulden in terminale schuld, geen exploitatie van ons ruilmiddel door een zogenaamd bankensysteem, geen pensioenfraude, korter werken, geen alsmaar stijgende kosten van levensonderhoud, en sociale/publieke infrastructuur. Kortom ekonoˈmi!

Elimineer de tussenpersoon (de bank). We lenen geen geld van banken. Alles wat banken doen is onze onderlinge betalingsbeloftes op hun papier (euro biljetten) uitgeven tegen verwaarloosbare kosten. Hierdoor betaalt u b.v. uw huis middels een hypotheek 2 tot 3x. MPE elimineert de tussenpersoon die ons tot op de dag van vandaag onrechtmatig exploiteren tegen enorme en uiteindelijk terminale kosten.

¨Het is geen mysterie om het storings patroon in de economie te projecteren veroorzaakt door rente. Als rente de schuld onomkeerbaar en voortdurend vermenigvuldigt in verhouding tot de noodzakelijke circulatie en steeds meer van iedere Euro gewijd wordt aan deze schulden, dan kan daardoor steeds minder van iedere Euro in circulatie aangewend worden voor de economie. Regulering kan slechts dit terminale proces vertragen.¨

Breng nu uw stem uit voor Wiskundig Geperfectioneerde Economie en Algehele representatie/naleving daarvan (MPE + ACR). Ga naar: WWW.PERFECTEDECONOMY.ORG

_______________________________________________________________

¨The issue which has swept down the centuries and which will have to be fought sooner or later is The People versus The Banks.” Lord Acton. Historian. Politician. Writer. 1834-1902.¨


Advertenties

45 gedachtes over “Doelstelling

 1. Heren en/of dames,

  Mag ik het artikel overnemen en plaatsen op mijn eigen website, natuurlijk met bronvermelding.

  Mijn website heet http://www.bovendien.com en ik ben Nexus.

  Tevens wil ik meedenken met jullie over zaken die in ons aller belang zijn.

  Vriendelijke groet,

  Nexus

 2. Hoi Nexus,

  Welkom. Je bent vrij om dit en toekomstige artikelen over te nemen. Laat je niet afleiden door ™. We doen dit alleen om verdeling en halve oplossingen te voorkomen. Je moest eens weten hoeveel er door al deze late monetaire hervormers al is overgenomen van Mike z´n werk. Ik ben geen goeroe volger maar hij heeft gelijk. Verdeeldheid is ook een geduchte vijand.

  Ik ga je website bekijken.

  Bedankt!!

 3. Die Mike Montagne zou in 1979 op verzoek van de Reagan regering spreadsheets gemaakt hebben? Grappig, de Reagan regering begon pas in 1981! In 1979 was er de Carter regering.

  Verder: dit is gewoon weer het zoveelste sprookje waar de staat alle macht in handen krijgt en de helem en aarde belooft wordt. Trap er toch niet in!

  Als er zich ergens te veel schulden opstapelen is een faillissement de oplossing. Dat wordt echter tegenwoordig actief tegengewerkt door de staat, waardoor de inefficiënte doorwoekerd en de risico’s toenemen.

  • Voor zover ik weet waren de spreadsheets in 1979 gemaakt en voorgelegd in ´81 aan de Reagan Administratie. Maar je hebt gelijk, dat staat er verkeerd. Ik heb voor de zekerheid navraag gedaan en zal posten/aanpassen als ik meer weet. Bedankt

   Verder is het zo dat niet de staat alle macht krijgt, maar het volk zoals ook valt op te maken uit de grondwetsherziening (https://holland4mpe.wordpress.com/category/grondwetsherziening/)

   Er kunnen zich onder dit monetaire systeem alleen maar schulden opstapelen omdat we gedwongen zijn om te lenen tegen rente en omdat die (gevalsificeerde) schulden onomkeerbaar en exponentioneel blijven groeien door rente. Ik begrijp je Oostenrijkse opvatting over marktwerking maar echte marktwerking en economie wordt alleen bewerkstelligt onder MPE, omdat de markt vrij is van exploitatie.

   • De grondwet is bij uitstek een document wat toch vooral met de staat te maken heeft. En als je de grondwetten van verschillende landen leest, kom je er nogal snel achter dat “het volk” toch gewoon grote poeha is. Het merendeel daarvan heeft ofwel allang opgegeven, of geloofd in een fabeltje (of het nu “gratis geld”, de Euro of dit MPE project is).

    De hamvraag is eigenlijk nogal simpel (daar ga ik geen 100 pagina’s aan voorgestelde grondwet voor lezen): Krijgt deze “valuta” wel of geen “legal tender” status. Ofwel: mag je het weigeren, net zoals je VVV bonnen mag weigeren? Of wordt het een domme vervanger van de Euro, inclusief juridische actie vanuit de staat tegen elke vorm van concurrentie?

 4. — kopie van mijn post op OcupyAmsterdam, ik vind net jullie site hier, je kunt met behoud van MPE ook correct monetair financieren (een issue dat Mike, begrijpelijkerwijs (?) onderbelicht —

  Ik heb Mathematically Perfected Economy van mike montagne ooit eens doorgenomen & kwam te concluderen dat hij, haast helaas, wel eens gelijk kon hebben,

  elke rente heffing op de ‘primaire’ geldomloop (de omloop die ‘geschept’ wordt) leidt – mathematisch – onherroepelijk tot een economische depressie, over een tijdspanne & cyclus van 20, zo niet dertig jaar, afhankelijk van de premisse.

  Ik sprak later nog eens met iemand, die ditzelfde weer had besproken met een bankier, en zijn conclusie was dezelfde wat ik zelf reeds vermoedde, namelijk ‘dat de geldomloop continu uitgebreid dient’ opdat zulk een depressie uitgesteld wordt & ingevolge – een klaarblijkelijk geheim gehouden – beleid, ook feitelijk wordt uitgerold door het – door private belangen ingegeven – Stelsel van Centrale Banken, en is bijvoorbeeld te zien in de grafieken betreffende historische data vanaf na de Tweede Wereld Oorlog bijvoorbeeld, na de ‘reparatie’ van de Grote Depressie.

  Dat de geldomloop doelbewust wordt uitgebreid, dit is een toevoeging op het gegeven van wat MPE stelt,

  dat de uitbreiding van de geldomvang, en zoals feitelijk gedirigeerd door het Stelsel van Centrale Banken, noodzakelijk is, althans met name in die bepaalde fase van een “Pump & Dump” strategie, zoals gebezigd in het geostrategische monetaire beleid,

  als economisch wapen tegen o.a. nationale & ongewenste belangen, waarbij een bevolking, als doelwit, verleid wordt door lage rente (de ‘Pump’ fase’) tot het nemen van volstrekt onverantwoorde risico’s, dit onder ‘begeleiding’ van lokale top bank managers, de handlangers in deze, en was in nederland bijvoorbeeld minister Zalm, nu AbnAmro.

  De ‘Dump’ fase is, uiteraard, in het huidige gearriveerd, waar nederland nu de – voorspelde & bedoelde – rekening krijgt gepresenteerd.

  En ‘dient te bezuinigen’ om ‘de begroting op orde te krijgen’, en daarbij deze maatregelen, overigens, in nog geen verhouding staat met wat Griekenland voor de kiezen heeft gekregen, dat land dat als afschrikwekkend voorbeeld dient voor enige europese burgerij die niet mee wenst te werken aan een ‘financiële coup d’etat’, welke de ‘zachte landing’ in de Neue World Order mogelijke maakt, en dit zou wensen tegen te werken, althans zo dreigt het management van Goldman Sachs, Morgan Stanley etc. c.s., met Zalm erachteraan piepend, en Bos de linker flank afdekkend, met zijn voltrekt gestoorde geneuzel, tevens de oorverdovende stilste betreffende, bij de nieuwkomer Samson.

  Om wat licht in de duisternis te brengen het volgende

  Ik kwam enige tijd geleden te concluderen dat, vermocht het zo zijn dat enige regering of beweging in staat is, het huidige door private belangen ingegeven Stelsel van Centrale Banken te ‘verslaan’

  in de race , de wedloop naar die staat van volkomen financiële, monetaire & economische globale hegemonie, uw Anti-These op die Neue Ordnung, als het ware,

  en daarbij de theoretische pijlers bezigt van bijvoorbeeld een Resource Based Economy en zich daarbij op de correcte nul procent (0%) rente op de primaire geld omloop baseert ten dienste van zulk een beleid,

  dat vele, zeer vele extra Miljarden & Triljaren, onnoembare hoeveelheden Miljarden vrijgemaakt kunnen worden voor economisch beleid & de Sanering van het huidige Monetaire Stelsel

  dat

  – geformuleerd kan worden een financieel model voor bijv. een inflatie gecorrigeerde AOW en de basis pensioenvoorziening

  – geformuleerd kan worden een financieel model betreffende bijv. infrastructurele werken, o.a. en bijvoorbeeld betreffende een werkend & betaalbaar openbaar vervoer

  – gesaneerd kan worden het huidige volstrekte irrationele oerwoud dat zich een belasting stelsel wenst te noemen

  – geformuleerd kan worden een financieel model betreffende de injectie van monumentale hoeveelheden geld in de ziekenzorg, ter demping van de kosten, tevens bijvoorbeeld de initiëring van gecontroleerd wetenschappelijk onderzoek naar veilige ziekenzorg, vaccinaties & en al datgene dat momenteel wordt nagelaten in die sector, een sector dermate kapitaal behoevend, dat nog slecht roofbaronnen zich daarmee schijnen in te laten, en met alle – uiterst bedroevende – gevolgen & resultaten van dien

  – nog een voorbeeld is, overigens een privé stokpaardje mijnerzijds & een extreem voorbeeld ter lering ende vermaak, dat geïnitieerd kan worden door een kapitaal heffing vanuit dit financieel model, het schonen van met name de Stille Oceaan, van dit ontdekte ‘continent van plastic’ (afval) waarvoor benodigd bijvoorbeeld & onder ander de aanschaf van enige harde waren van het drijvende soort & van redelijk kolossale omvang, denk daarbij aan formaat mammoettankers, welke dat onderhavige probleem uit de wereld helpt,

  en welke bovenstaande oplossing momenteel onmogelijk is, vanwege de ratio levend & beleden in de groepering der fossielen, de managers en ideologen (en aandeelhouders) van het huidige Centrale Banken Stelsel, met hun belevings vermogen & empathie, overorven uit de diepste krochten van het donkerste gedeelte van de Middeleeuwen.

  tevens wil ik communiceren mijn conclusie dat de huidige bestaande economische bedrijvigheid lijdt aan een desastreuse onbalans van productiviteit,

  & dat daarbij grosso modo de huidige, op massa productie concurrerende bedrijvigheid, lijdt aan over-productiviteit, om precies te zijn, dat in het huidige, degenen met een baan, teveel & te lang & te hard werken,

  jawel, meneer den uil, & dit alles tot mijn eigen stomme verbazing,

  en dat zulk een onbalans kan worden gecorrigeerd met een correct economisch & financieel model

  de variatie aan mogelijkheden is eindeloos & slechts ingegeven door het eigen organisatievermogen & talent van betrokkenen in de economische bedrijvigheid

  tevens & daarbij is bovenstaande een vrijwel ideologie-vrij model, een technocratisch econometrische analyse als het ware, althans, zo wordt het u gegeven, en het aan betrokkenen is dit gaarne niet te corrumperen (duh)

  bovenstaande is geïnspireerd door het werk van Mathematically Perfected Economy, en ter ere van dat werk, zou ik naar bovenstaande willen verwijzen onder de noemer Mathematically Perfected Correction, oftewel MPC,

  en dat het hier betreft een ‘work in progress’ (WIP),
  gaarne dat deze & gene op- aan aanmerkingen richten aan mijn adres ,

  mtjoeng AT gmail DOT com

  dan, wie weet, kan dat bijdragen aan een in de stijgers staand vervolg

  Maja, nieuw vennep, dinsdag 1 mei 2012

  • Hoi M,

   Bedankt voor je uitgebreide reactie. Wat bedoel je met dat MPE ook monetair kan financieren? Vanuit MPE wordt alles gefinancierd, zowel burgers, bedrijfsleven, alsook overheid. Maar misschien bedoel je wat anders.

   Ik ga dit weekend je reactie beter lezen en kom er dan op terug. Je hebt m´n Skype ID 🙂

   • ik heb wel eens een stukje interview met Mike gehoord, daar is hij een stuk radicaler dan wat hij publiceert, althans wat ik ben tegengekomen (wie weet, verstandig).

    op de engelse website heb ik geen enkele notie gezien betreft overheidsfinanciering, althans betreffende ‘nieuw geld’

    en hij lijkt dan te volgen de US ‘conservatieve’ traditie van ‘small government’ & ‘no debt’

    het kan m.i. veel fraaier, heeft uiteraard meer risico, lost veel meer problemen veel sneller op,

    daarom post ik op OccupyAmsterdam, ze moeten de slogan
    ‘money at 0 procent’,
    ‘money for free’
    ‘gratis geld’
    gaan voeren
    (ha, ja ik heb ooit wat in de reclame gedaan)

    dan gebeurt daar tenminste iets
    (ben daar pas op een vergadering geweest, het lijkt daar wel groepstherapie, dodelijk zonde van de moeite)

    n.b. ben mijn ‘MPC’ (geintje) nu aan het uitwerken in het engels, zal dat opsturen naar Mike, kunnen we meteen zien of hij gevoel voor humor heeft 🙂

    (p.s. probleempje met posten hier, zal wel weer dat WP spam filter zijn, ellendeding)

 5. Je moet eens 1 op 1 met m praten 🙂

  Overheid leent ook gewoon bij CMI voor laten we zeggen de bouw van een brug. Brug wordt afgeschreven, en alleen de hoofdsom terugbetaald per afschrijving. Gebruikers van brug betalen.

  Vrijwel geen belastingen meer onder MPE.

  Mike kan zeker tegen een geintje, maar zal je uiterst serieus beantwoorden en woord voor woord uitleggen wat hij ervan vindt…..

  Tja, Occupy zou er gebaat bij zijn om de oorzaken en MPE te kunnen articuleren…

  Maar ja, verdeeldheid staat ons in de weg…..het is moeilijk voor mensen te accepteren dat 1 man wel eens gelijk kon hebben……vinden ze eng alsof die man dan hun leider zou zijn. Niets is minder waar

  MPE invoeren en terug naar een republiek (Zwitsers model)

 6. “Overheid leent ook gewoon bij CMI voor laten we zeggen de bouw van een brug. Brug wordt afgeschreven, en alleen de hoofdsom terugbetaald per afschrijving. Gebruikers van brug betalen.

  Vrijwel geen belastingen meer onder MPE.”

  onder mijn geamendeerde MPC wordt dit:

  Overheid, het Departement Infrastructuur doet een voorstel tot een brug. Wordt geaccordeerd door Ministerie van Financiën na een akkoord van Economische Zaken, gecontroleerd door Parlement, Ministerie van Financiën creëert geld uit de schatkist, brug wordt gebouwd, brug komt als passiva in boeken van de Staats Domeinen

  et voila, hopla, als het ware

  bepaalde conservatieve US economische stromingen (Mike?) vinden bovenstaande een afgrijselijk risico
  (van de ‘vuile communisten’ soort wellicht, we zien wel, maakt mij ook niet uit, eerlijk gezegd )

  wij in Europa, ‘the continentals’ zijn al eeuwen gewend aan pseudo-feodale eigendom van de (een) Staat
  en geen hollandse voetbal fan zal er een probleem in zien
  althans
  dat vermoed ik
  (maar wie ben ik, vooralsnog )
  uiteraard zal huidig Den Haag faliekant tegen zijn, maar die vormen dan ook de prooi in deze race

  uhh,
  ga dit nu ook maar vertalen in het engels en dan Mike eens opzoeken
  behalve die Skype ‘meetings’ waar ik al van gehoord heb (hou niet van ‘group meetings’)

  ‘1 op 1 met m praten’ ligt me een stuk beter
  / weet je (hier iemand) een email o.i.d. waar Mike op reageert?

  thx, maja

  • Overheid, het Departement Infrastructuur doet een voorstel tot een brug. Wordt geaccordeerd door CMI.

   CMI gecontroleerd door Parlement , Ministerie van Financiën (aan de hand van de aangepaste grondwet) creëert geld, brug wordt gebouwd, brug komt als activa in boeken CMI.

   🙂

   CMI = Common Monetary Infrastructure

   • “Gebruikers van brug betalen”

    hier voorzie zie dus een – eventueel prettig – probleem opgedoemd

    ‘Gebruikers van brug betalen’ komt schijnbaar vanuit het utiliteits denken
    gecombineerd met een onvervalst nobele & verheven republikeinse inborst
    kom je dan uit op de ‘beperkte overheids activiteit’
    en wel in puriteins zuinig keurslijf
    geen cent te veel dus, hoe prachtig ende nobel

    en dat waren hier te lage lande
    veelal juist de ‘kleine luiden’ van de volkspartijen
    die – oh, ironie – minimale afdracht wensen aan een ‘dinerende’ overheid van ‘industriëlen’
    (en die neppige kermis adel)

    gaap

    mijn opmerking betreft zulks
    laten we dus al die schepen(en) achter ons verbranden
    en wel om het volgende

    stel de casus van diezelfde brug
    en is fraaier met
    1. natuurstenen ornamenten, in bladgoud verglimmende versierselen & evt. gehouwen vergezichten
    2. fraai te breed & te hoog in opzet, gewoon omdat dat wel aardig oogt
    3. een oprit met fraaie platanen, gezellig hondenpark en waterfontein, tevens een aanlegsteiger voor volkskano’s

    eh, denk dan nog een met het daaraan gekoppelde; ‘Gebruikers van brug betalen’

    en stante pede morphen republikeinen in kakelende kippen
    en gelijk hebben ze, ook dat nog

    ook dit zal ik eens in het engels vertalen
    en dan kan ik nu Mike daar eens mee lastigvallen 

    met dank daarvoor,
    ik zal een mogelijk resultaat hier komen meedelen
    wie weet, grt

   • Als de gebruikers (overwegend de locale bewoners) een dergelijke brug willen en bereid zijn daar de hogere prijs voor te betalen laat ze dan toch. Zij bepalen, en niet de overheid. Het is even andersom denken, maar het went wel!

    Wellicht een landelijke prijs uitschrijven: wie bouwt de mooiste brug 🙂

 7. oopsie,
  moet uiteraard:
  ‘brug komt als activa in de boeken van de Staats Domeinen’

  een typo van de relatief ernstige soort
  en hierbij gecorrigeerd

 8. wat ik net op twitter zette ook, als commentaar:

  “ik ben dit aan t bekijken https://holland4mpe.wordpress.com/category/grondwetsherziening/ en word er helemaal niet goed van, @Holland4MPE Er hoeft maar één zin in de grondwet te komen:

  Geldschepping via kredietverstrekking gebeurt uitsluitend via de renteloze Publieksbank en rente heffen of bieden wordt als fraude bestraft: De overheid schept op deze manier geld voor degenen die haar financieren, burgers en bedrijven, zo veel als nodig en verantwoord is.”

  Ik laat een Amerikaan, met alle respect voor zijn werk, niet onze grondwet veranderen, als burger. Ook onze monarchie niet, al moet die ceremonieel worden wat mij betreft omdat politieke macht absoluut onwenselijk is. En ik ben socialist, geen libertariër. Ofschoon onze huidige politieke partijen, op Mens en Spirit na, http://www.mensenspirit.nl/programma-kort , dom en kortzichtig zijn en lijken te blijven op dit punt, dat zó cruciaal is voor EEN duurzame toekomst op deze planeet, wil ik naar een overheid toe die ik dit wèl kan toevertrouwen. Immers, als ze het verkeerd doen, kunnen ze met één blik op de bovenstaande zin (toegevoegd aan de grondwet), naar huis gestuurd worden. Want als ik *iets* niet vertrouw is wéér een particulier ingestelde entiteit (of je het nu bank noemt of niet), die er met het geld vandoor gaat straks. Het IMF kan elke Publieksbank prima controleren, dunkt mij. Wordt dan een mooie nieuwe taak, die wegvalt vanwege het nooit meer schulden hoeven aangaan bij andere landen, omdat elke overheid exact creëert wat nodig en verantwoord is voor wonen en bedrijvigheid.

  Een overheid, die wij als burgers betalen om voor òns te zorgen dus *juist* ook voor de kredietverstrekking, en voor veilig, renteloos sparen, mag niet, nooit, op geen enkele manier meer *verdienen* aan ons geld, door arbeid of anderszins verkregen! Wat dat betreft vind ik BTW dus ook een absurde maatregel: Waarom moet een overheid aan bedrijvigheid verdienen? Laten ze het houden bij inkomstenbelasting, vermogensbelasting en accijns. En de bedrijven en burgers vrij laten om te werken, te leven, te leren, te recreëren. Daar bestaan ze tenslotte voor, om *ons* te dienen.

  Tegen de overheid zou ik dus wil zeggen: Ask not what your country can do for you, but what you can do for your country”. (JFK, maar deze keer gericht tegen de overheid, in plaats van de burger, die op dit moment al ALLES betaalt.). Enfin, zie voor verdere uitleg mijn blogje in de link. Reageren kan echter het beste via Douwe, want dáár wordt erover gepraat: http://www.visionair.nl/politiek-en-maatschappij/nederland/de-partij-voor-toekomst-de-pvt-middels-een-renteloze-mononomie/

  • Ik wil hier best wel serieus op ingaan maar heb het even gehad vandaag en heb nog veel andere dingen te doen. Waarom je nu weer een Amerikaan discrimineert is me een raadsel.

   Denk je werkelijk dat je met jouw zin op te nemen in de grondwet alle aspecten van exploitatie afdekt en de wijze van geldbeheer.

   Kom er later nog wel op terug.

   Hasta pasta

 9. kopie van een comment van mij op OccupyAmsterdam
  betreft het staatsrechtelijke als het ware.:

  Het was mij ook reeds opgevallen dan MMontagne slechts een theoretisch raamwerk publiceert
  dat niet verklaart de daadwerkelijke historische cyclus.

  Zoals ik reeds eerder opmerkte, kan de cyclus verlengt door het monetaire te laten groeien,
  ‘er geld in pompen’ als het ware, & is wat bijvoorbeeld Bernanke publiekelijk doet met QE.

  Nog recenter ben ik bezig geweest met praktijk oplossingen, als antwoord op de huidige – ahum – ‘crisis’.

  Primair staat dat, ingevolge het staatrechtelijke, de soeverein,
  de creatie, het ‘munten’, & de omloop van geld, zich weer opeist.

  Zoals dit uit handen gegeven is aan het huidige stelsel van Centrale Bankiers,
  die onder de valse vlag van ‘Samenwerkende Overheid’,
  het munten en in omloop brengen van geld zich hebben toegeëigend,
  en dit systeem uitbaten voor de hun particuliere belangen,
  welke schaadt de belangen van de verdere betrokkenen, het punliek, de bevolking,
  & slechts dient hun machtspolitiek, & hun particuliere winstnemingen,
  ten koste van deze bevolking.

  Onderdeel van het particuliere belang van dit bank kartel,
  is de omkoop & de eventuele chantage
  van het politieke en politionele bedrijf, welke – zogenaamd –
  vertegenwoordigd de bevolking & hun regio.

  Wie op deze merites het gedrag van Regering, Tweede Kamer & Overheden – nogmaals –
  in ogenschouw neemt,
  zal niet meer van de ene verbazing in de andere vallen,
  e.e.a. wordt plots zo klaar als een klontje.

  De soeverein in een democratie is de bevolking zelf.
  De soeverein munt het geld en brengt deze in omloop.
  Dit volgt uit is de staatsrechtelijke abstractie.

  De soeverein geeft en neemt terug, en kan het monopolie op de munt op elk moment
  weer terugnemen, door zulks te verklaren.

  Het getuigt daarenboven van inzicht & karakter als de soeverein tevens de historie van
  handelen onderzoekt betreft de periode dat dit monopolie uit handen is gegeven, en
  doet recherche naar gevallen van Onrechtmatige Verrijking & Onrechtmatige Daad,
  waar de soeverein zorgt draagt voor de executie van de verevening,
  zoals de soeverein dit behaagt.

  Het munten & in omloop brengen van geld, dient in principe gebaseerd op technocratische principes.

  Anders dan het huidige stelsel van een overheidsstelsel gebaseerd op schuldpapier,
  verrekend op kasbasis (oh, de barbarij hiervan),
  dient de overheid te bouwen aan haar eigen vermogen zijnde de communale eigendom
  van de Democratie, zijnde de Soeverein.

  Voor haar eigen doeleinden munt de Soeverein middelen, waarvan het resultaat dan wordt
  bijgeschreven op haar Balans.

  Deze balans staat borg betreft de transparantie van haar eigendom, is ook borg
  betreft haar kredietwaardigheid, zoals we dat kennen in de algemeenheid van de moderne
  kunst der boekhouding & de bedrijfskunde.

  Op deze manier worden niet miljarden & nog vele meerdere miljarden afgeroomd
  op de bevolking,
  door de particuliere winstnemingen van een bancair kartel,

  maar kunnen deze middelen op eenvoudige wijze worden ingezet betreft de gezondheidszorg,
  de infrastructuur, de zorg, onderhoud & vrijwaring van de natuur, onderwijs
  etc etc etc

  & dit in flagrante regenstelling tot de huidige dwang & obsessie
  tot rente betalingen
  welke geheel Europa in een Nieuw Middeleeuwen
  zal storten
  omdat enige metselaar verenigingen dat zo wensen
  ten dienste van hun Lucifer.

  De bevolking dient zich te realiseren, dat in het moderne
  de democratie de soeverein is
  deze creëert en circuleert haar geld
  naar de behoefte & noodzaak van haarzelf.

  Kortom

  U neemt de macht terug
  Dan neemt u het monopolie op het munten van geld terug

  U betaald geen rente meer op uw geld,
  integendeel u kunt uw geld vrij aanwenden
  voor enig doel welke dient de belangen & zorg van de bevolking,

  zoals het betaamd de bevolking
  die staat op de idee van haar vrije & van niemand afhankelijke soevereiniteit.

  Maja, mtjoeng at gmail dot com

 10. goede website! Ik stel een demonstratie voor op woensdag 16 mei om 11:00 op het Binnenhof teneinde te voorkomen dat ons parlement het ESM ratificeert, Als dat zou gebeuren is het namelijk te laat. Dresscode: smart casual, dus geen anarchistische toestanden. hashtag #onsgeld

 11. Bedankt Marcus, schrijf een oproep als je wilt dan plaats ik op de verschillende (nieuws) sites. Een troost, zelfs als het ESM geratificeerd wordt zal dit eenvoudigweg ontbonden/ongeldig verklaard door het MPE mandaat bij voldoende steun/kritische massa https://holland4mpe.wordpress.com/category/grondwetsherziening/

  We zijn nog op zoek naar iemand (bij voorkeur een jurist) die dat zo goed mogelijk in het NL kan vertalen. Als je iemand weet, bvd

  Groet
  PfMPE

 12. Doelstelling om de onrechtmatigheden van het huidige terminale monetaire systeem aan het licht te brengen, en het implementeren van een duurzame economie door het adopteren van ¨ Mathematically Perfected Economy verondersteld dat perfected econmy dat gebaseerd is mathematica, de axioma’s waar, geldig en juist zijn. Dat is een misvatting omdat Mathematische axioma’s niet alleen onvolledig is maar ook onwaar en ongeldig en onjuist zijn.

  Het onvolledige, onware, ongeldige en onjuiste axioma’s beschrijven hun eigen onvolledige, onware, ongeldige en onjuiste zelf als volledig,waar, geldig en juist…

  Voor degene die het bovenstaande niet of half doorziet, hieronder in gewone boerentaal:

  “Twee blinden bet-ijveren met elkaar het verschil van de geuren tussen de kleur rood en geel !!!”

  • Menselijk/economisch handelen is niet in modellen te vangen. Hoe we onze betaalbeloftes (geld) beheren onderling lukt prima. Heb je wel verder gelezen?
   Of ben je de bs van Victor Aguilar tegengekomen? http://axiomaticeconomics.com/montagne.php
   Victor is een charletan van het ergste soort. Hij begrijpt MPE niet en gaat ervan uit dat geld niet als schuld wordt gecirculeerd. De man is een idioot.

   • Holland4MPE,

    Doe niet zo gewichtig want je hebt mathematisch niet kunnen doorzien wat ik hierboven beschrijf. Laat staan dat je die vertaald naar het kloppend hart en het centraal zenuwstelsel van het Westers monetair systeem.

    In gewone boerentaal: Zolang jij uit mijn verhaal niet kan uithalen waar de linker en de rechterkant van het oneindige heelal is, is bescheidenheid op z’n plaats.

   • Als je zou kunnen uitstijgen boven je eigen gewauwel kun je misschien proberen niet zo dom en kinderlijk praten. Kun je bewijzen dat er geen oplossing is voor inflatie en deflatie? Vermenigvuldiging van de schuld met rente? Kun je ook maar iets weerleggen? Als je dat kon neem ik aan dat je zou laten zien hoe het onzin is, in plaats van jezelf te veroordelen tot het alleen maar maken van de claim.
    We hoeven geen inflatie en deflatie op te lossen, systemische manipulatie van de kosten of waarde van geld of eigendom, of onomkeerbare vermenigvuldiging van de schuld door rente?

    Trollen zijn trollen. Ze komen hier niet om te leren. Ze komen niet om te discussiëren. Ze komen alleen om onzin uit te kramen en namen te noemen, want dat is alles wat ze hebben, en omdat er zo veel van hen zijn het is geen wonder dat dit land naar de verdommenis gaat.

    Jij maakt deel uit van de oplossing? Jij bent deel van de benodigde visie?
    Nee, je bent onderdeel van de vernietiging van dit land

   • @Holland4MPE

    haal een koud ijsje
    en delete / edit deze draad
    .. lijkt me een goed idee
    .. dit gaat niet goed & staat niet fraai

    steile binkie heeft een bekende kritiek – mag ik aannemen – op MM,

    .. dat de praktijk steiler is dan de theorie
    .. daar is geheel en al niets aan te doen
    .. ik zou het daarbij laten? (letterlijk)

    grt, mt

 13. Dit is een goed idee. Ik heb erover nagedacht en de implementatie is inderdaad mogelijk. Wat heeft de bank voor u gedaan? Ik betaal een maandelijkse bijdrage (amro). Geld storten kost geld. De rente op spaargeld compenseerd in geen enkele manier de inflatie, en ik krijg geen hypotheek waar je een huis voor kan kopen. De oplossing is dus simpeler dan je denkt:als je een lening bij de bank open hebt staan zo snel mogelijk proberen af te lossen. Ook al krijg je op je hypotheek hra, het geld ben je toch kwijt. Als je niet aflost gaat het geld naar de bank in de vorm van rente. Als je wel aflost gaat het geld naar de overheid in de vorn van inkomstenbelasting (dan zie je misschien nog wat terug van je zuurverdiende centen). Als de overheid slim is betaald zij alle schulden af met belastinggeld. Dit klinkt oneerlijk voor de belastingbetaler, maar wacht met oordelen tot je dit hebt gelezen. Alleen door alle schulden af te lossen kunnen we de banken buiten spel zetten. De banken hebben al hun geld en wij hoeven het niet meer. Het geld is waardeloos geworden en dus ook de banken (gelukkig zijn banken geen echte personen en kan er dus ook niemand het harnas in gejaagd worden). Dan nu het overheid=belastingbetaler=jij en ik probleem. Wat is nu een betere besteding van je zuurverdiende belastinggeld dan op de bank zetten/ bank overbodig maken? Het is niet de schuldenaar die je (collectief) helpt, maar de samenleving.

  • Even nog een aanvulling: We moeten gezamelijk het geld niet meer willen. Dit is dus een oproep tot het tegenovergestelde van een bankrun. Betaal voortaan met zegeltjes, accepteer zegeltjes, of whatever degene geeft die je vertrouwd, maar negeer de euro. Jammer dat we de euro niet voor MPE kunnen gebruiken, maar anders kom je niet van het huidige systeem af.

   • Hoi Wesley, heb je het MPE mandaat gelezen (Grondwetsherziening MPE, er is helaas nog geen vertaling). Het komt er in het kort op neer dat door ondertekening we MPE afdwingen en de banken en hun corrupte geld buitenspel zetten. Lees het eens op je gemak. Bedankt

  • Bedankt voor de tip. Ik ben me nu wat aan het verdiepen in MPE, en zie nu dat mijn visie een naam heeft. Ik ben verheugt te zien dat er meer (alhoewel maar een zeer select groepje) mensen zijn die dit zien werken. In de werkelijkheid ben ik nog nooit zo iemand tegen gekomen. Probleem is vaak dat mensen meteen in de “kan niet, wil niet, mag niet” modus springen en niet meer open staan voor logische argumenten, terwijl de tegenargumenten die ik hoor zeer eenvoudig te weerleggen zijn. Vaak zit ik dan ook met het probleem dat mensen mij niet horen. Ik kan wel argumenten geven maar mensen luisteren niet. Jammer, want vooral in mijn vakgebied (technologie) zou je toch denken dat mensen vooruitstrevend zijn en open voor nieuwe ideeën staan. Een vaak gehoord argument is dat het niet hun terrein (vakgebied) is. Ik heb dan zoiets van; “MPE kan ik begrijpen, en de huidige ‘economische spelregels’ niet. Er kan 2 dingen aan de hand zijn: of ik ben dom, of ik word voor de gek gehouden. Aangezien ik tot aan de hoogste wiskunde alles kan begrijpen, ben ik geneigd, zelfs met mijn positive thinking karaktereigenschap, dat laatste te denken”.

 14. Kort samengevat komt het neer op het democratiseren van de economie en het financiele stelsel. Met afschaffing van rente. InUtopia van Thomas More wordt zelf het geld afgeschaft. ( en daarmee de rent). Hoe ver moet je gaan ? MPE geeft redelijke antwoorden op de vragen die onze op hol geslagen economische en financiele machten opwerpen. Maar hoe utopisch is dit alles? Waar haal mede macht!, vandaan om zulke grote veranderingen te bewerkstellen. Theorie is nog geen praktijk.

  • Hoi Elsa, geld is een geweldige uitvinding geweest omdat het ons in staat stelt om onze productie/goederen te monetariseren. Geld is dan ook niet het probleem (Thomas More), maar het beheer en management ervan in private handen i.e. voor winstbejag. Ook schuld is niet het probleem omdat dat ons in staat stelt geld weer te ontrekken aan de circulatie per afschrijving onderpand (geen inflatie/deflatie). Sinds wanneer is oplossing een utopie?! Die macht ligt bij een onderlegd en verantwoordleijk publiek. Het gaat gebeuren in deze tijd van toenemende transparantie en internet communicatie.

 15. Natuurlijk, wat geld en lenen betreft. Maar alle oplossingen, die mensen tot nu toe bedachten, blijken in de praktijk nogal wat haken en ogen te hebben, die niet waren voorzien. Soms leveren ze zelf, door bijeffecten van de toegepaste oplossing, precies het tegenovergestelde van hetgeen werd bedoeld op. Dat leert duizenden jaren geschiedenis. Is ” het publiek ” nu dan wijzer, krachtiger, menslievender dan voorheen?

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s