Bankmodel is ondeugdelijk en terminaal

oplossingeurcrisis

Middels b.v. een hypotheek ontvreemd een bank uw arbeid/productie en indien nodig uw onderpand zonder daar iets van eerder bezit tegenover te stellen. De bank crëeert per electronische invoer een krediet extensie gebaseerd op uw handtekening (hypotheekakte) met het onderpand en uw kredietwaardigheid als borg. Zoals gezegd stelt de bank daar NIETS tegenover maar is slechts de gelegaliseerde verstrekker van onze betalingsbeloftes (geld) van koper aan verkoper tegen verwaarloosbare kosten. Desalnietemin betaalt u uw woning twee to drie keer afhankelijk van de gemiddelde (onrechtmatige) rente stand over de looptijd. Er is dus contractueel gezien geen schuld aan de bank, immers was het geld voorheen niet in het bezit van de bank. In het Engels heet dit: Unlawful Consideration 

Wij noemen dit het verduisteren van de geldfuncties.

Terminaal proces

Daarnaast is het zo dat banken van die gevalsificeerde schuld ALLEEN de hoofdsommen circuleren in onze economie, en niet de rente. Dat betekent dus dat de schuld ALTIJD groter is dan de resterende circulatie (het restant van de hoofdsommen). De enige manier om de geldcirculatie vitaal te houden (welke nodig is om onze economie te ondersteunen) is om deze weer aan te vullen met nieuwe schulden en weer tegen rente waardoor de totale som van schuld voortdurend en onomkeerbaar blijft vermenigvuldigen. Dit is een rekenkundig bewezen terminaal proces waarvan we het resultaat nu overal om ons heen zien.

Als private instellingen gevalsificeerd krediet creëeren en circuleren met heffing van rente, met uw arbeid en fysieke goederen als onderpand, dan is dat in werkelijkheid een model van exploitatie.

We hebben geen banken nodig die onze onderlinge betalingsbeloftes op hun papier uitgeven tegen (terminale) onrechtmatige kosten.

Onder MPE financiëren we een huis met een marktwaarde van Euro 100,000.-  gedurende 50 jaar tegen Euro 2,000 aflossing per jaar, oftewel Euro 166,66 per maand. Na 50 jaar is de geleende som van 100,000 volledig terugbetaald. De 100,000 wordt lineair uit circulatie genomen en is het eigendom van niemand meer. In de praktijk gebruiken we non-lineaire terugbetaling, dus meer betalen in het begin en minder aan het einde van de looptijd (de-escalerend).

MPE Kort samengevat:

 • Geen private (geldscheppende) (centrale) banken meer.
 • Geen RENTE
 • Een landelijke nutsinstelling/accountants kantoor (Gemeenschappelijke Monetaire Infrastructuur)
 • De rekenkundige/boekhoudkundige relatie van 1:1:1 tussen a) Geld in omloop (Circulatie), b) (Rest) Waarde Vertegenwoordigt Eigendom, en c) Resterende Aflossings Verplichting.

De concrete voordelen hiervan: Geen monetaire inflatie of deflatie, geen mogelijkheid tot systematische manipulatie van ons geld en eigendommen, en geen onoplosbare schuldenbergen die zichzelf (exponentioneel) blijven vermenigvuldigen door rente.

Implementatie. Implementatie is simpel en in verhouding tegen geringe kosten. Hoe? We verrekenen alle betaalde rente tegen de nog uitstaande gevalsificeerde hoofdsommen. Hierdoor zijn meteen veel mensen schuldenvrij. We financieren alles onder de MPE voorwaarden en laten dit opnemen in ONZE grondwet.  Dit vormt de basis voor een houdbare economie en niet de pseudo vrije markt die men nu economie noemt.

In een IT omgeving worden de MPE beheer voorwaarden geimplementeerd (gebeurt nu ook al).  Alles wordt daar bijgehouden. Je salaris komt binnen, betalingen worden gedaan, kredietwaardigheid gecontroleerd, etc. Niet door logge ambtenaren maar directe IT matige afhandeling. We kunnen online onze boekhouding/rekening controleren en bijhouden. Er verandert practisch gezien niet veel t.o.v. het huidige systeem. Je hebt nog steeds je account met jouw geld daarop, maar we worden ongeveer 12x meer liquide (meer koopkracht).

Elimineer de tussenpersoon (de bank). MPE elimineert simpelweg de tussenpersoon die ons tot op de dag van vandaag exploiteren tegen gigantische (terminale) kosten, en zelfs ten koste van mensenlevens.

¨Het is geen mysterie om het storings patroon in de economie te projecteren veroorzaakt door rente. Als rente de schuld onomkeerbaar en voortdurend vermenigvuldigt in verhouding tot de noodzakelijke circulatie en steeds meer van iedere Euro gewijd wordt aan deze schulden, dan kan daardoor steeds minder van iedere Euro in circulatie aangewend worden voor de economie. Regulering kan slechts dit terminale proces vertragen.¨


Advertenties

22 gedachtes over “Bankmodel is ondeugdelijk en terminaal

 1. Het doorstrepen van die rente, daar kan ik inkomen.Dit zorgt er inderdaad vooral voor dat een neerwaartse of opwaartse spiraal alleen maar versterkt wordt. Bovendien is dat geld tegenover het (gebrek aan) vertrouwen. De koppeling tussen geld en waarde van goederen is allang ver zoek. Vertrouwen is geen product dus eigenlijk per definitie lucht in het systeem. En die valse lucht is het systeem nu aan het opblazen, alhoewel aan alle kanten getracht wordt om de ballon leeg te laten lopen door schulden te laten afwaarderen. Maar ik vraag me wel af: Wat als je je afspraken omtrent afbetaling niet meer kan nakomen?

  • Hoi Bianca, als je je verplichting niet meer kan nakomen wordt het onderpand in beslag genomen en verlies je je kredietwaardigheid. De reden waarom je je verplichting niet meer kan nakomen kan aanleiding zijn voor bijstand. Dit zijn zaken die MPE niet bepaalt, maar wij als volk overeen moeten komen. We kunnen verzekeringen inbouwen voor b.v. arbeidsongeshiktheid, overlijden, etc…Geen private verzekeringsmaatschappijen, maar vanuit het collectief

 2. Interessant verhaal, ik probeer het te begrijpen. Maar ik doe het niet. Stel ik wil dat huis kopen van €100.000. Van wíe leen ik dat geld dan? Iemand anders? De huidige eigenaar? De overheid?
  En hoe gaat het als je je ‘hypotheek’ niet meer kan betalen? Of als je gedwongen moet verkopen en je huis is minder waard geworden? Wie draagt de risico’s dan?

  In principe pleit je voor de afschaffing van het concept rente en daarmee inflatie. En daarmee dus ook waardefluctuaties van de dingen waar we dagelijks geld aan uitgeven. Maar je spreekt wel over een ‘marktwaarde’ van een bepaalde woning. Is er nog sprake van een fluctuerende waarde van woningen?

  Het doet mij aan communisme denken. Maar hey, ik ben geen expert. Ik ben benieuwd naar je antwoord!

  • Hoi, dat geld leen je van de landelijk opererende Gemeenschappelijke Monetaire Infrastructuur (GMI) (of als je wilt volksbank). Dat geld wordt gecrëerd op het moment dat je besluit dat huis te kopen (het is niets anders dan een schuldbewijs/betaalbelofte). Je kredietwaardigheid wordt gecontroleerd en je gaat dus zelf de schuld aan, en de verkoper ontvangt direct de 100,000. Afbetalingsschema lijkt me duidelijk. Het risico van de lening ligt bij jezelf. Je bent verantwoordelijk voor terugbetaling.

   Het is inderdaad zo dat prijsfluctuaties van b.v. woningen veel minder zullen zijn omdat de factor rente is geëlimineerd. Natuurlijk is dit geen communisme maar een echte vrije markt economie omdat het een markt is vrij van exploitatie.

   Geeft dit antwoord op je vragen?

   Bedankt

 3. Het klinkt erg simpel, maar juist daarom zou het kunnen werken.
  Probleem is dat wel dat een megahoop mensen leven van het salaris wat ze verdienen bij die bancaire instellingen. Die komen op straat te staan aangezien de banken natuurlijk geen of een veel marginalere rol ullen gaan spelen.

  Probleem om iets als dit in te voeren is in de eerste plaats egocentrisme. Velen zullen de kant van het huidige systeem kiezen en iets als hierboven tegenwerken als ze daardoor zelf, desnoods ten koste van anderen, puissant rijk zouden kunnen worden.

  • Als je begint met het vertellen aan de gemiddelde persoon over een economische oplossing worden ze bang dat wat je voorstelt het precaire evenwicht van de economie kan verstoren en dan vooral op persoonlijk niveau (hoewel de meesten nu beseffen dat er eigenlijk geen evenwicht is).

   Het eerste wat ze voelen is paniek. Ik heb dit gezien bij zoveel mensen als ik probeer om MPE uit te leggen. Dit zijn mensen waarvan ik dacht dat ze intelligent waren, maar meestal als ik hun reactie observeer voel ik een stijgende paniek bij ze opkomen, zelfs al bij het noemen van het onderwerp, laat staan de uitleg. Emotie, zoals we weten, kan zowel een verbetering als een blokkade van het intellect veroorzaken afhankelijk of het positief of negatief is. Met deze paniek ontstaat een hele lijst van volslagen belachelijk, onlogische vragen nog voordat ze de moeite hebben genomen om uit te vinden hoe het systeem zou werken. Vragen als ‘Maar wie zou ons geld lenen zonder rente? Of ‘waar zou ik mijn geld parkeren als er geen banken meer zijn?’ Of ¨krijg ik dan nog wel rente op mijn geld?¨ Een aantal van hen zal alleen maar zeggen: ‘nee, dat zal niet werken! voordat ze zelfs maar een derde van het voorstel hebben gehoord. En anderen zeggen zonder verdere onderbouwing ‘fuck you!’ 🙂

   • “In elke transactie wordt de productie verhandeld voor gelijke productie.”
    Dit is de kern van je systeem. Een vaste waarde geruild voor een andere vaste waarde. Echter, er is geen vaste waarde, een rembrand, dat is voor mij het brandhout nog niet waard, maar voor een ander meer dan zijn leven. Naast het feit dat geld een ruilmiddel is in een imperfecte markt, heeft het communisme aangetoond dat de markt ondanks ingrijpen van bovenaf altijd imperfect zal blijven en heeft de goudstandaard bewezen dat een vaste waarde niet KAN werken. Van de rest van je hypothese blijft behalve een naïeve dagdroom niet veel over.

   • Geen vaste waarde maar aan de vrije markt onderhevige prijzen. Voor die Rembrandt is een markt waar jij geen participant bent, maar een markt is er. Wanneer ik zeg productie verhandeld voor gelijke productie is het zo dat koper en verkoper dit zelf overeenkomen, echter is er geen prijsmisvorming door rente en het feit dat we geen geobfusceerde valuta hanteren. Dus je aanname dat we hier te maken zouden hebben met een plan economie is volkomen onterecht.

  • Hoi Theo,

   Bedankt voor je reactie. Natuurlijk ben ik bereid om samen ideeën uit te wisselen. Ik ben bekend met Gessel zijn opvattingen en geld systeem. Op welke punten denk je dat Silvio´s systeem/opvattingen een toegevoegde waarde aan MPE kunnen geven die niet in MPE worden aangehaald?

   Gr
   Jac

   • Jac.
    Het gaat mij om het duurzaam produceren.
    En dat voor onze financien economische groei noodzakelijk is.
    Onze jongeren krijgen te maken met enorme vergrijzing.
    Dat betekent minder handen in de productie.
    Terwijl dit systeem blijft uitgaan van economische groei.

 4. Begrijp ik Theo. Onder MPE is de schuld altijd terug te betalen uit datgene wat ermee gefinanciërd is en dus is er geen groei nodig zoals nu het geval is. Schulden vermenigvuldigen zich immers niet door rente. Aan de andere kant is er altijd onbeperkt geld beschikbaar voor door ons toegestane ondernemingen/economische groei mits aan de voorwaarden wordt voldaan. De duurzaamheid wordt gewaarborgd door het MPE mandaat ¨Absolute Concensual Representation¨ https://holland4mpe.wordpress.com/2012/05/03/grondwetsherziening/

  MPE is allereerst een monetaire oplossing voor inflatie, deflatie, manipulatie van geld en eigendommen, en onomkeerbare vermenigvuldiging van schulden door rente waardoor het systeem terminaal wordt zoals we nu ook overal om ons heen zien.

  Hoe we verder beperkingen opleggen als volk aan de productie (duurzaam etc) is aan het volk zelf. MPE gaat dat niet opleggen aan een volk of land dat MPE implementeert. MPE haalt wel alle mogelijke vormen van exploitatie uit het systeem via het mandaat. Dus MPE is in de basis de monetaire oplossing hetgeen ons bevrijd van de kapitaal oligarchen die voor een groot gedeelte ook verantwoordelijk zijn voor het exploiteren van onze aarde.

  Daarnaast kun je als volk op een democratische manier allerlei andere regels opstellen ten aanzien van milieu en hoe we omgaan met land, grondstoffen, etc…

 5. Het voorbeeld van het huis spreekt mij wel aan. Ik heb hier een vraag.
  Wat gebeurt er als het huis erg slecht onderhouden wordt (en dus waarde verliest)en vervolgens verkocht wordt?

 6. “Zoals gezegd stelt de bank daar NIETS tegenover”. Dat doet de bank wel; de bank maakt het mogelijk de eigendom te verwerven. Een verhypothekeerd eigendom, dat wel, maar toch.

  “Middels b.v. een hypotheek ontvreemd een bank uw arbeid/productie”. De hypotheekgever zet zijn handtekening. Dan kan er van vervreemding geen sprake zijn.

  “Wij noemen dit het verduisteren van de geldfuncties”. Hoe kan er iets verduisterd worden? Het geld was niet in het bezit van de bank, toch, zo schrijft u. Wil er iets verduisterd kunnen worden, dan zal er toch iets te verduisteren dienen te zijn.

  “tegen verwaarloosbare kosten”. Is dat zo? Volgens mij niet. De bank moet een onderkomen hebben, infrastructuur, mensen, salaris uitbetalen, zelf geld lenen tegen rente etc etc.

  Wartaal, uw schrijfsel.

  • Om het goed te verwerven hebben we geen bank nodig. Wat wij bank noemen werpt zich slechts op als tussenpersoon in een anders eerlijke handeling tussen partijen door de betalingsbewijzen op hun papier te drukken tegen rente.

   Er is wel degelijk van verveemding sprake omdat het een verkeerde en contractueel onjuiste voorstelling van zaken betreft, immers geeft de bank niets op van eerder bezit. Denk aan inbeslagname/gedwongen verkoop.

   Onder het verduisteren (obfuscatie) verstaan we het moedwillig verbergen van de geldfuncties. Het met opzet moeilijk maken/corrumperen van de bedoelde eigenschappen/communicatie waardoor het moeilijker wordt gemaakt om te interpetreren en waardoor de eigenlijke geldfuncties onrecht aan worden gedaan en niet meer kunnen voldoen aan de definitie.

   Voor een definitie van de geldfuncties treft u bovenaan de pagina een link aan.

   Het invoeren van de krediet extensie gebeurt tegen verwaarloosbare kosten. Zelfs als je infrastructuur, onderkomen, mensen, etc meeneemt staan de kosten nog niet in verhouding tot de diefstal van zowel gevalsificeerde hoofdsom als onrechtmatige rente.

   De fraude begint op Centrale Bank niveau waar het process begint.

  • En waarom gaat u niet in op de categorische fouten van het huidige systeem, en de enige oplossing. Hoeven we geen inflatie/deflatie op te lossen, en onomkeerbare vermenigvuldiging van gevalsificeerde schulden in onoplosbare schulden door rente?? Het betreft hier geen opinie maar een bewezen theorie en de uitkomst van een rekensom.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s