Oplossing: verreken alle betaalde rente over gevalsificeerde schulden en doorfinanciëren tegen 0%

De oplossing is direct en tegen relatief lage kosten voorhanden. Een verantwoordelijke MP die het belang van haar burgers voorop stelt i.p.v. de markten schrijft een brief aan alle schuldeisers dat hiermee al onze ongelimiteerde schulden zijn voldaan. PUNT ………  Als het je niet bevalt……See you in court! En dat is wel de laatste plaats waar ze naar toe willen gaan want dan komt de fraude aan het licht!

We verrekenen daarna alle betaalde rente tegen de nog uitstaande gevalsificeerde hoofdsommen. Hierdoor zijn meteen veel mensen schuldenvrij. We financieren alles onder de MPE voorwaarden en laten dit opnemen in ONZE grondwet.  Dit vormt de basis voor een houdbare economie en niet de pseudo vrije markt die men nu economie noemt.

MPE Kort samengevat:

 • Geen rente en geen private (geldscheppende) (centrale) banken meer.
 • Een landelijke nutsinstelling/accountants kantoor (zeg maar een    Gemeenschappelijke Monetaire Infrastructuur)
 • De rekenkundige/boekhoudkundige relatie van 1:1:1 tussen a) Geld in omloop (Circulatie), b) (Rest) Waarde Vertegenwoordigt Eigendom, en c) Resterende Aflossings Verplichting.

De concrete voordelen hiervan: Geen inflatie of deflatie, geen mogelijkheid tot systematische manipulatie van ons geld en eigendommen, en geen onoplosbare schuldenbergen die zichzelf (exponentioneel) blijven vermenigvuldigen door rente.

Implementatie is simpel en in verhouding tegen geringe kosten. Hoe? We verrekenen alle betaalde rente tegen de nog uitstaande gevalsificeerde hoofdsommen. Hierdoor zijn meteen veel mensen schuldenvrij. We financieren alles onder de MPE voorwaarden en laten dit opnemen in ONZE grondwet.  Dit vormt de basis voor een houdbare economie en niet de pseudo economie die men nu economie noemt. Een wereldwijd mandaat voor MPE en algehele naleving daarvan wordt binnenkort online gezet ter ondertekening teneinde een einde te maken aan de wereldwijde exploitatie door het bankensysteem.

Het is een IT omgeving waarin de MPE money management regels worden geimplementeerd (gebeurt nu ook al). Alles wordt daar bijgehouden. Je salaris komt binnen, betalingen worden gedaan, kredietwaardigheid gecontroleerd, etc. Hoe we de valuta noemen is niet relevant. We kunnen online onze boekhouding/rekening controleren en bijhouden. Er verandert praktisch gezien niet veel t.o.v. het huidige systeem. Je hebt nog steeds je account met je geld daarop, maar we zijn ongeveer 12x meer liquide (meer koopkracht).

Elimineer de tussenpersoon (de bank). We lenen geen geld van banken. Alles wat banken doen is onze onderlinge betalingsbeloftes op hun papier uitgeven tegen verwaarloosbare kosten. Hierdoor betaalt u b.v. uw huis middels een hypotheek 2 tot 3x. MPE elimineert de tussenpersoon die ons tot op de dag van vandaag onrechtmatig exploiteren tegen enorme en uiteindelijk terminale kosten.

¨Het is geen mysterie om het storings patroon in de economie te projecteren veroorzaakt door rente. Als rente de schuld onomkeerbaar en voortdurend vermenigvuldigt in verhouding tot de noodzakelijke circulatie en steeds meer van iedere Euro gewijd wordt aan deze schulden, dan kan daardoor steeds minder van iedere Euro in circulatie aangewend worden voor de economie. Regulering kan slechts dit terminale proces vertragen.¨

________________________________________________________________

¨The issue which has swept down the centuries and which will have to be fought sooner or later is The People versus The Banks.” Lord Acton. Historian. Politician. Writer. 1834-1902.¨

Advertenties

7 gedachtes over “Oplossing: verreken alle betaalde rente over gevalsificeerde schulden en doorfinanciëren tegen 0%

 1. DE EUROCRISIS

  De Eurocrisis is hoofdzakelijk een onderdeel van twee grotere problemen:
  1 Schuldencrisis
  2 Bankencrisis.
  De schuldencrisis kan niet begrepen worden zonder het monetaristische systeem te begrijpen.
  De schuldencrisis zal aanblijven, zal zich uitbreiden en uitdiepen zolang het monetarisme aanblijft.
  De bankencrisis kan niet begrepen worden zonder de uitwerking te begrijpen van de Glass-Steagall Act en de Securities Exchange Act.
  De bankencrisis zal aanblijven, zal zich uitbreiden en uitdiepen zolang er geen wetgeving ingevoerd wordt met de inhoud van de Glass-Steagall Act en de Securities Exchange Act.

  1 Monetarisme
  Monetarisme is het geldsysteem waarin een private instelling publiek geld schept als een lening. Alles wat wij vandaag “geld” noemen is begonnen te bestaan als de hoofdsom van een lening. En als elke lening dient ook de geldschepping terugbetaald te worden als HOOFDSOM plus RENTE. Als al deze leningen afgelost zouden worden, zou het geld uit de economie verdwijnen zowel contant als giraal (elektronisch). En dan nog zou er geen geld over blijven voor de betaling van de renteverplichtingen simpelweg omdat er geen geldmassa geschept werd om dekking te geven aan de rente. Dit is de essentie van het huidige geldsysteem. Dat heet monetarisme, het is het huidige geldsysteem van de wereld en het is mathematisch onmogelijk langdurig door de economie te verdragen.

  Het systeem kan niet overleven vanwege de getallen die het zelf genereert.
  Het probleem is het systeem. En het systeem heeft voor wat ECB betreft twee lagen:
  1. De Federal Reserve, een private wereldwijde monopolie dat geld uitgeeft alleen als lening.
  2. De ECB zelf die ook een monopolie is, maar alleen voor de 17 Eurozone landen.

  De Federal Reserve creëert geld met de computer zonder dekking in de fysieke economie. De ECB weigert beleidsmatig geld (ruilcapaciteit) voor de Eurozone te creëren. Bij acute liquiditeitsbehoefte, de ECB leent fiat geld van de Federal Reserve (nu voor circa 0,1%). Dit geleend geld is verder doorgeleend binnen de Eurozone, maar bijvoorkeur niet aan de overheden, maar aan de banken (voor circa 2%) die verder speculeren met rente (Griekenland betaalt de banken nu ruim 25%).
  Dit is monetarisme in tweevoud bij de ECB.

  Oplossing: SOEVEREINE MUNT, ook bekend als systeem van NATIONAAL KREDIET
  De staat (in tegenstelling tot een private entiteit) heeft de monopolie over de geldcreatie. Twee essentiële voorwaarden:
  • De hele geldmassa MOET dekking hebben in de waarde van de middelen die de fysieke economie verhandelt.
  • Alle wisselkoersen onder controle ter voorkoming dat de speculanten weer gaan doen wat ze altijd gedaan hebben: zich zelf verrijken ten koste van de rest en van letterlijk ALLES.

  In dit geval is het geld geen schuld meer aan een private instelling, maar een KREDIET van de nationale bank (100% eigendom van de staat dus van de belastingbetaler !!!) aan de fysieke economie van het land. De staat zal dan op basis van de statistieken uit het geldverkeer vrij krediet in de economie los laten om dekking te creëren voor de uitstaande rente. Dat kan gebeuren op verschillende manieren zoals belastingverlaginen, opdrachten naar het bedrijfsleven, subsidies, etc. Bij wet mag de centrale overheid dan geen schulden meer hebben, alleen maar CREDIT. Alleen op deze manier kan het geldcircuit in balans gehouden worden.
  Euro, Neuro, Zeuro of Gulden zal het niet redden in het monetarisme. Maar als soevereine munt zal de Euro uitstekend doen net als eventueel de Gulden of iets anders.
  We moeten z.s.m. het monetarisme vervangen door soevereine munt.
  Onderzoek: “Secret of Oz”, “Money as Debt”,”Thrive the Movie” etc.

  2 Glass-Steagall Act, Securities Exchange Act

  Na ruim 3 jaar voortdurende economische krimp (depressie), laat President F.D. Roosevelt twee wetten in werking treden:
  a. Glass-Steagall – 1933
  b. Securities Exchange Act – 1934.

  De voorzieningen van deze twee wetten hebben de VS en de rest van de wereld behoed voor een nieuwe depressie voor meer dan 70 jaar. Onder de invloed van de machtige Wall Street lobby zijn deze wetten sinds de jaren ’80 stap voor stap afgebouwd. De Securities Exchange Act heeft de derivaten verboden tot in 1982. In 1999 is Glass-Steagall volledig afgeschaft door de Gramm-Leach-Bliley Act. De meest relevante uitwerking van Glass-Steagall was de separatie tussen het veilige geld (pensioenen, spaarfondsen, verzekeringsgelden) en het speculatieve kapitaal. Anders gesteld, Glass-Steagall zorgde voor een splitsing van de bankensector in nutsbanken en investeringsbanken. Na 1999 mochten de speculanten verzekeringsbuffers, pensioenfondsen en spaarbanken plunderen in hun onverzadigbare speurtocht naar meer winst. En omdat er gespeculeerd werd met derivaten, niets hiervan is ten goede gekomen van de fysieke economie. Een fenomenale bubble van een nog onbekende omvang heeft zich opgebouwd tussen 1999 en 2007. De bubble barstte in jul. 2007 en is door de overheid in de VS als een probleem pas in sep.2008 erkend. De “reddingsoperatie” (bailout) na sep. 2008 van in totaal 20 trillion US Dollar is door de speculanten gebruikt om nieuwe speculatieve vehikels te creëren en zo een bubble opbouwen van een nog grotere omvang dan in 2007 juist omdat er nog steeds geen Glass-Steagal wet bestaat om de wereld economie te behoeden voor zulke speculaties.
  De “redding” voor deze nieuwe bubble zal zeker 150 trillion omvatten. De enige oplossing hiervoor is niet wat de EU en de VS proberen te doen (de speculanten “redden” met geleend geld van diezelfde speculanten), maar Glass-Steagall weer toepassen met terugwerkende kracht vanaf sep. 2008. Waarom vanaf sep. 2008 met terugwerkende kracht? Wel, omdat de omvang van de leningen voor deze “reddingsoperaties” zo groot is dat de overheden nooit meer uit de schuldenspiraal kunnen komen, de fysieke economie is op wereldschaal in coma geraakt (“death spiral”) onder het gewicht van deze schulden en de rente daarvan (“debt servicing”).
  Doe je eigen research: zoek met de Search optie op http://www.larouchepac.com “Glass-Steagall” en “Angelides Report”.

  • In dit geval is het geld geen schuld meer aan een private instelling, maar een KREDIET van de nationale bank (100% eigendom van de staat dus van de belastingbetaler !!!) aan de fysieke economie van het land. De staat zal dan op basis van de statistieken uit het geldverkeer vrij krediet in de economie los laten om dekking te creëren voor de uitstaande rente. Dat kan gebeuren op verschillende manieren zoals belastingverlaginen, opdrachten naar het bedrijfsleven, subsidies, etc. Bij wet mag de centrale overheid dan geen schulden meer hebben, alleen maar CREDIT. Alleen op deze manier kan het geldcircuit in balans gehouden worden.

   Alhoewel ik het sympatiek vindt dat je je verantwoordelijk hierin neemt zie ik toch een aantal problemen met je voorstel. Je stelt dus voor dat een overheid geld kan creëren en dat in de economie kan spenderen en niet als schuld. Wat is het mechanisme waardoor een overheid weet hoeveel geld en per welke tijdseenheid ze moeten spenderen in de economie? Besef je dat de overheid op deze manier indirect de banken zit te spekken en dat het totaal aan geld in circulatie alsmaar toeneemt? Hoe hou je inflatie in de hand bij deze voortdurende toename van geld in circulatie? Wat is het mechanisme om geld uit de circulatie te vernietigen zodat het weer in balans komt met de afschrijvingen van het onderpand. Vertrouw je de overheid dat ze zichzelf aan de afspraken houden, en dat ze b.v. niet vlak voor de verkiezingen flink wat geld gaan spenderen? Wie krijgt het geld dat de overheid schuldenvrij spendeert? Zijn er wachtlijsten waar we onszelf kunnen inschrijven met onze diensten en producten? Belastingverlagingen is geen manier om nieuw geld in circulatie te brengen. Het is een lastenverlichting, meer niet. Het lijkt erop dat je naar een oplossing zoekt waarbij je het bestaande bankensysteem in stand wil houden zonder een duidelijke uiteenzetting hoe dat dan zou werken.

 2. Dit model is NIET door mij voorgesteld. Ik heb het na onderzoek voor mijzelf goedgekeurd en weet dat dit dé oplossing is. Het heeft succesvol gefunctioneerd in oud Rome tijdens de Republiek. Het is door de First National Bank gevoerd (Alexander Hamilton). Abraham Lincoln heeft op de manier de Amerikaanse financiën boven water weten te houden tijdens de burgeroorlog. DOE JE RESEARCH eens ! ! ! Het is niet mijn uitvinding.

  Om direct op je vragen in te gaan:
  1. Geld BLIJFT schuld!!! … maar aan de staat, niet aan private bankiers.
  2. De hoeveelheid geld in de economie kan niet ongecontroleerd toenemen, de centrale bank kan haar kredietbeleid tunen naar de behoefte van de fysieke economie.
  3. De centrale bank creëert de base money als krediet van de staat aan commerciële banken of specifieke projecten. DE STAATSOBLIGATIES VERDWIJNEN. De commerciële banken leveragen dit geld naar bedrijfs- en consumenten krediet.
  Er is dus een voortdurende stroom van geldcreatie (nieuwe kredieten) en een voortdurende stroom van geldvernietiging (aflossingen een rente betalingen).
  Geldvernietiging = aflossingen naar de banken en rentebetalingen naar de banken.
  Of de overheid te vertrouwen is? Niet zonder reële controle. Maar, aan de andere kant niet alleen vertrouw deze banksters ABSOLUUT NIET, ik acht als bewezen dat hun business model is MISDAAD. Ik denk dat een democratische staat (al beetje imperfect…) een ander model hanteert en toch meer te vertrouwen is dan een Goldman Sachs, een Draghi of de 100% private en geheimzinnige Federal Reserve.

  De geldinjecties die de rente moeten dekken zijn deel van het beheer van de geldmassa.
  . op ten dure verdwijnen de directe belastingen
  . de geldinjecties kunnen komen in de vorm van ambtenarensalarissen, subsidies, defensie uitgaven, tenders voor grote opdrachten, research en ruimtevaart projecten, schenkingen voor kunst, sport, etc.

  De wisselkoersen moeten wel onder staatscontrole, anders komen de speculanten weer hun “talent” bewijzen. China doet het zo en met veel baat.

  Het systeem van soevereine munt maakt een goede afstemming mogelijk tussen arbeidscapaciteit en beschikbare middelen.

  Je hebt een zin over “het bestaande bankensysteem”.
  De banken moeten gesplitst worden (Glass-Steagall Act) – heb je het onderzocht? Als je Glass-Steagall niet begrijpt, begrijp je niets van de bankencrisis. Met Glass-Steagall op je netvlies, zie je direct waarom het helpen van de banken met geld uit het ESM pure diefstal is. Ook pure diefstal is het helpen/redden van een “zakenbank” met gemeenschapsgeld.
  De commerciële taak van de banken (ook nutsbanken genoemd) kan blijven doen wat ze altijd deden: op concurrerende basis krediet verstrekken (maar niet meer aan de staat). Dit soort bankieren is juist NODIG.
  Maar, de casino speculanten (lees “zakenbanken” of “Investment Banking”) moeten aan hun lot overgelaten worden. GEEN REDDINGSOPERATIES VOOR ZE! ! !
  Draai juist alle reddingsoperaties terug vanaf september 2008 en verlos zo de mensheid van een onmogelijke en onverdiende schuldenlast.

  Probeer eerst op deze tekst te broeden en dan kom je vanzelf achter waarom de directe belastingen uitgefaseerd raken zonder het geldcircuit uit balans te brengen.

  • Aansluitend wil ik onderstaande Nujij discussie plaatsen omdat het inzicht geeft dat Mario MPE niet begrijpt. Zijn opmerkingen laten dit duidelijk zien. Mario daarentegen biedt geen oplossing en kan dan ook niet aantonen hoe zijn oplossing een oplossing zou zijn.

   ____________________________________________________________

   Mario8282 Zegt. Ik heb al de oplossing aangetoond, ben niet zeker of jij het compleet gelezen hebt.
   De geldcreatie in MPE komt neer op geldschepping voor IEDEREEN die een soort formulier in kan vullen.
   De waardebepaling, de kredietwaardigheid is niet aan de markt overgelaten in MPE. Deze zaken zijn per definitie gelijk voor iedereen in MPE.
   Als je geld wil lenen voor een nieuwe keuken: no problemo, je gaat bij een soort staatsagentschap (bijvoorbeeld op internet of met filialen in elke Brunawinkel) en in 5 minuutjes heb je je krediet geregeld voor 0,00% rente, en dan voor de duurste keuken op de markt!. Wat denk je dat de consumenten gaan doen? PER DIRECT WIL IEDEREEN: een nieuwe keuken, een nieuwe auto, een nieuwe boot, een dakkapel, een nieuwe tuin, op vakantie zo ver en zo lang mogelijk… De economie krijgt een hart infarct !!!

   Stel je eens voor, MPE wordt realiteit:
   1.
   Binnen een half jaar is iedereen blut, geld heeft geen betekenis meer, de maatschappelijke structuren storten in, de meeste bedrijven sluiten zonder aan te kondigen, iedereen weet het al: \”HET WAS EEN ZEEPBEL\”.

   2.
   De speculanten komen ten tonele met hun bergen goud en bieden de \”oplossing\” aan: een monetaristisch systeem die al honderden jaren wist te overleven, geen paar maanden…

   Jij ook succes!

   @Mario8282 Je aanname over MPE is volstrekt belachelijk. Men kan alleen een lening afsluiten tot wat men economisch kan dragen en gebaseerd op kredietwaardigheid en onderpand. Men blijft verantwoordelijk voor het terugbetalen van de lening per afschrijving onderpand. Zoniet dan verliest men het onderpand en de kredietwaardigheid. Omdat we ongeveer 12x meer liquide worden zullen er voornamelijk leningen worden afgelsoiten voor onroerend goed en wellicht transport.

   Alleen in MPE heeft geld een onveranderde waarde omdat al het geld dekking heeft door de productie/onderpanden.

   Wat jij beschrijft is al menigmaal onderuit gehaald. Het is niets nieuws en zeker geen oplossing. Reguleringen kunnen een inherent terminaal process slechts vertragen.

   @Mario8282 Jouw quote: De waardebepaling, de kredietwaardigheid is niet aan de markt overgelaten in MPE. Deze zaken zijn per definitie gelijk voor iedereen in MPE.

   Hoe kom je daarbij? De waardebepaling en kredietwaardigheid is alleen in MPE volledig markt bepaald, en wordt alleen in MPE niet gecorrumpeerd door externe faktoren zoals o.a. rente waardoor het prijsontdekkings mechanisme niet wordt vertroebeld.

   Lees meer: http://www.nujij.nl/economie/oplossing-verreken-betaalde-rente-over-schulden.17869976.lynkx#ixzz20IRisNu8

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s