Its the interest stupid, dutch Onze doelstelling is om de onrechtmatigheden van het huidige terminale monetaire systeem aan het licht te brengen, en het implementeren van een duurzame economie door het adopteren van ¨ Mathematically Perfected Economy ™¨. Kortweg MPE genoemd. Laat u niet afschrikken door de Trade Mark.

MPE is niet iets dat opgelegd wordt door derden voor winstbejag, maar een landelijk (of EU) boekhoudkundig systeem dat wij als volk eisen en door de overheid kunnen laten implementeren. Dus voor ons, en door ons zonder de huidige terminale exploitatie. Voorwaarden dienen we vast te leggen in de grondwet om zodoende de integriteit van het systeem te waarborgen.

In ons onderzoek naar de werking van het huidige monetaire systeem zijn we uiteindelijk maar een model tegengekomen dat oplossingen biedt voor alle categorische fouten binnen het bestaande systeem. Dit model is genaamd ¨Mathematically Perfected Economy™, (MPE™ )¨ door Mike Montagne (de originele auteur sinds 1968).

Het terminale aspect is geen kwestie van opinie maar de uitkomst van een rekensom!

Grafiek 1. Systematisch falen omdat gefalsificeerde schulden exponentioneel en onomkeerbaar blijven groeien door onrechtmatige rente in het huidige en daardoor terminale geldsysteem.

Grafiek 2. Geoptimaliseerde balans van de geldcirculatie t.o.v. de economie in Mathematically Perfected Economy.

WAT IS ¨MATHEMATICALLY PERFECTED ECONOMY™¨ ?

Kortweg: elimineren van rente, en een verplicht terugbetaal schema van alleen de hoofdsom aan de hand van afschrijving/consumptie van het onderliggende onderpand.

Wiskundig Geperfectioneerde Economie is een valuta die niet onderworpen is aan rente, bestaande uit een schuldfinanciering van alle toegestane ondernemingen, betaald door elke debiteur zoals ze verbruiken van het aan de schuld gerelateerde onderpand.

Er is geen inflatie of deflatie, omdat de valuta in omloop (geldcirculatie) altijd in balans is met de (resterende) waarde van de bestaande onderpanden over dat deel van de economie dat wordt ondersteund door die circulatie van de valuta.

Noch de waarde van de valuta of goederen en diensten worden veranderd door aanpassingen in de verhoudingen van circulatie ten opzichte van goederen of diensten. De valuta is altijd consistent in kwantiteit met de resterende waarde van de verschuldigde activa die bestaan, en waarvoor de valuta in circulatie was gebracht. Hierdoor verkrijgt de valuta zijn gelijkblijvende waarde/koopkracht.

Het (resterende) geld in omloop is altijd voldoende om de schuld af te betalen. Verdere productie wordt dus niet belemmerd door een gebrekkige geld circulatie doordat zoals nu het geval is er meer moet worden terugbetaald dan er in circulatie is gebracht (door de factor rente) om de productie te financieren. In Wiskundig Geperfectioneerde Economie worden ¨schulden¨ niet vermenigvuldigd door rente ten opzichte van de resterende waarde van de activa.

HET HUIDIGE SYSTEEM IS TERMINAAL

Om gefalsificeerde schuld (geldcreatie door een vermeend banksysteem) te kunnen betalen in het huidige monetaire systeem (Schuld = Hoofdsom + Rente) die dus groter is dan de resterende circulatie veroorzaakt een onomkeerbare cyclus van voortdurend lenen tegen rente en daardoor onomkeerbare vermenigvuldiging van deze schulden. Om een vitale circulatie van geld in omloop te kunnen handhaven moet men dus minstens opnieuw zoveel lenen als men heeft betaald uit de oorspronkelijke geldcirculatie. Dit terminale proces veroorzaakt uiteindelijk onoplosbare schulden problematiek waarvan we het bewijs nu overal om ons heen zien. Op de website van perfecteconomy.com kun je nog steeds de spreadsheets downloaden die door Mike in 1983-84 zijn gemaakt en voorgelegd aan de Reagan Administratie waavan de uitkomst was dat we rond 2010 in de terminale fase zouden belanden. Waarvan akte!

In Wiskundig Geperfectioneerde Economie worden noch productie noch consumptie belemmerd door het opleggen van additionele kosten (rente). Van belang is dat we een valuta circulatie beschikbaar stellen voor de productie die geen belemmeringen, beperkingen, of andere onrechtvaardigheden oplegd. Productie en ondernemen worden volledig ondersteund door een liquide, waardevaste, en efficiënte valuta.

Wiskundig Geperfectioneerde Economie is niet meer dan een enkelvoudige recept, voor het elimineren van onrechtvaardige interventie en exploitatie van onze onderlinge betalingsbeloftes (geld).

Te ingewikkeld? Een simpel (lineair) voorbeeld. MPE financiert een huis met een vrije marktwaarde van Euro 100,000.- en een verwachte levensduur van 100 jaar tegen Euro 1,000 aflossing per jaar, oftewel Euro 83,33 per maand. Na 100 jaar is het huis afgeschreven en de geleende som van 100,000 volledig terugbetaald. De 100,000 wordt terugebetaald per afschrijving onderpand en uit circulatie genomen en is het eigendom van niemand meer. Heeft het huis op dat moment nog een restwaarde wordt er eenvoudigweg doorgefinancieerd. Grond wordt niet in de financiering meegenomen omdat grond over het algemeen niet afschrijft. Grond speculatie/bezit is dan ook niet aan de orde in een pure MPE omgeving, maar ieder land/bevolking is vrij om dit en andere zaken op eigen wijze (democratisch) te implementeren.

MPE Kort samengevat:

  • Geen rente en geen private (geldscheppende) (centrale) banken meer.
  • Een landelijke nutsinstelling/accountants kantoor (de Gemeenschappelijk Monetaire Infrastructuur)
  • De rekenkundige/boekhoudkundige relatie van 1:1:1 tussen a) Geld in omloop (Circulatie), b) (Rest) Waarde Vertegenwoordigt onderpand, en c) Resterende Aflossings Verplichting.

De concrete voordelen hiervan: Geen monetaire inflatie of deflatie, geen mogelijkheid tot systematische manipulatie van ons geld en eigendommen, en geen onoplosbare schuldenbergen die zichzelf (exponentioneel) blijven vermenigvuldigen door rente.

Implementatie. Implementatie is simpel en in verhouding tegen geringe kosten. Hoe? We verrekenen alle betaalde rente tegen de nog uitstaande gefalsificeerde hoofdsommen. Hierdoor zijn meteen veel mensen schuldenvrij. We financieren alles onder de MPE voorwaarden en laten dit democratisch opnemen in ONZE grondwet aan de hand van het mandaat voor implementatie & naleving van MPE & ACR. Dit vormt de basis voor een houdbare economie en niet de pseudo vrije markt die men nu economie noemt. Een wereldwijd voorstel voor MPE en algehele naleving daarvan staat online ter ondertekening teneinde een einde te maken aan de wereldwijde exploitatie van ONS geld door het bankensysteem. http://www.perfectedeconomy.org

Software applicatie in IT Omgeving. Het is een IT omgeving waarin de MPE money management regels worden geimplementeerd (gebeurt nu ook al). Alles wordt daar bijgehouden. Je salaris komt binnen, betalingen worden gedaan, kredietwaardigheid gecontroleerd, etc. Hoe we de valuta noemen is niet zo relevant. We kunnen met de naam Euro doorgaan maar dan implementatie op Europees niveau. Scheelt wellicht in de kosten van implementatie alhoewel die relatief gering zijn. We kunnen online onze boekhouding/rekening controleren en bijhouden.

Niemand houdt van verandering, en al zeker niet als het geld betreft, maar..er verandert practisch gezien niet veel t.o.v. het huidige systeem. Je hebt nog steeds je account met je geld daarop, maar we zijn ongeveer 12x meer liquide (meer koopkracht). Geen inflatie/deflatie, geen onomkeerbare vermenigvuldiging van schulden in terminale schuld, geen exploitatie van ons ruilmiddel door een zogenaamd bankensysteem, geen pensioenfraude, korter werken, geen alsmaar stijgende kosten van levensonderhoud, en sociale/publieke infrastructuur. Kortom ekonoˈmi!

Elimineer de tussenpersoon (de bank). We lenen geen geld van banken. Alles wat banken doen is tussenbeide komen in eeen verder eerlijke transactie. Hoe? Wanneer u bijvoorbeeld een huis wilt kopen en geen Euro 200,000.- bezit maar u bent wel kredietwaardig zult u genoodzaakt zijn bij een kredietverstrekker aan te kloppen, dit is veelal een bank.  De meeste mensen denken dat een bank geld uitleent wat andere mensen op hun spaarrekening hebben staan, dit is niet het geval. De bank crëeert simpelweg het (nieuwe) geld middels een paar slagen op het toetsenbord van hun PC. U heeft nu een gefalsificeerde schuld (hoofsom+rente) aan de bank omdat immers de bank niets heeft opgegeven van legaal eerder bezit. De geldcreatie vindt dus in feite plaats gebaseerd op het onderpand en uw arbeid en productie. De bank wringt zich dus gewoon tussen koper en verkoper door ONZE onderlinge betalingsbeloftes op hun balans te zetten. De kosten voor de bank zijn minimaal maar u betaalt uw huis middels een hypotheek 2 tot 3x. MPE elimineert simpelweg de commerciële tussenpersoon die ons tot op de dag van vandaag onrechtmatig exploiteren tegen enorme en uiteindelijk terminale kosten. Wellicht is het nu ook wat duidelijker waar die superbonussen vandaan komen!

Produce nothing¨Het is geen mysterie om het storings patroon in de economie te projecteren veroorzaakt door rente. Als rente de schuld onomkeerbaar en voortdurend vermenigvuldigt in verhouding tot de noodzakelijke circulatie en steeds meer van iedere Euro gewijd wordt aan deze schulden, dan kan daardoor steeds minder van iedere Euro in circulatie aangewend worden voor de economie. Regulering kan slechts dit terminale proces vertragen.¨

Breng nu uw stem uit voor Wiskundig Geperfectioneerde Economie en Algehele representatie/naleving daarvan (MPE + ACR). Ga naar: WWW.PERFECTEDECONOMY.ORG

Audio Files with Mike Montagne — founder, PEOPLE For Mathematically Perfected Economy™, author/engineer of mathematically perfected economy™ (1979)

_______________________________________________________________

¨The issue which has swept down the centuries and which will have to be fought sooner or later is The People versus The Banks.” Lord Acton. Historian. Politician. Writer. 1834-1902.¨

Advertenties

Een gedachte over “

  1. Kijk eens naar the endgame we zijn voor honderden miljarden opgelicht.Het bankencartel systeem is
    ontmaskerd.En dan de onbeschoftheid om de kwetsbare in de samenleving verder de afgrond in te helpen
    walgelijk,Dit rariteiten kabinet moet zo snel mogelijk voor de rechter worden gesleept game over.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s